Kit Digital

Consulta algunes de les preguntes freqüents sobre la subvenció i el programa.

 • Què és el Kit Digital?

  És un programa d’ajudes econòmiques per a la digitalització de pimes i autònoms. El Kit Digital està subvencionat a fons perdut pels fons europeus Next Generation.

 • Com aconseguir l'ordiandor portàtil del Kit Digital?

  La subvenció del Kit Digital d'ordinador portàtil se'n pot beneficiar qualsevol empresa o autònom amb seu a Espanya que tingui fins a 3 treballadors des de la pàgina web de ordinador portàtil Kit Digital.

 • Es pot demanar només l'ordinador portàtil?

  No. Per demanar l'ordinador portàtil del Kit Digital, Red.es especifica que 'Aquells beneficiaris que optin per la formalització d'Acords de la Categoria de «Lloc de treball segur», hauran de tenir validat un o més Acords de Prestació de Solucions de Digitalització per qualsevol altra Categoria de Solució de Digitalització d'entre les previstes a l'ar

 • A qui va dirigit?

  A autònoms, microempreses, pimes i empreses des de 0 fins a 500 treballadors de qualsevol sector que vulguin impulsar la seva transformació digital.

 • Taula de solucions i imports subvencionats

  Import subvencionat per 12 mesos de prestació de servei segons el nombre de treballadors de l'empresa. 

  Servei De 1 a 2 treballadors De 3 a 9
  treballadors
  De 10 a 49
  treballadors
  Servei
  De 1 a 2 treballadors
  Web 2.000€ 2.000€ 2.000€
  Comerç electrònic 2.000€ 2.000€ 2.000€
  Gestió de clients 2.000€ 2.000€ 4.000€
  Gestió de processos 2.000€ 3.000€ 6.000€
  Presència avançada a internet 2.000€ 2.000€ 0€
 • És obligatori renovar les solucions?

  No. El Kit Digital subvenciona la implementació de les solucions i llicència d’ús durant 12 mesos. Després d’aquest període es pot escollir si renovar o no les llicències.

 • Es pot contractar més d'una solució?

  Sí, es poden contractar solucions fins que s'esgoti el saldo del cupó. Segons limport concedit es podrà contractar 1 o diverses solucions de digitalització.

 • Quins requisits s’han de complir?

  Ser una empresa, petita empresa, una microempresa o un autònom amb seu a Espanya. Comptar amb un màxim de 500 empleats. Estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i amb Hisenda. L'empresa o l'autònom ha de tenir una antiguitat mínima de 6 mesos amb activitat econòmica i que els balanços dels 3 últims exercicis no siguin negatius.

 • Què és un agent digitalitzador?

  Un agent digitalitzador és una empresa tecnològica acreditada pel programa Kit Digital per implementar solucions i serveis de digitalització. Els agents digitalitzadors són els únics que poden aplicar les solucions del Kit Digital. 

 • Quins requisits cal complir una vegada implementades les solucions de digitalització?

  Un cop implementada la solució de digitalització i presentada la justificació dels treballs realitzats, és imprescindible que l'empresa/autònom segueixi mantenint la seva activitat econòmica i la seva forma jurídica, i segueixi al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i amb Hisenda.